Strona główna » Liceum » Pozostałe » PO


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Broń jądrowa (4)

Broń nuklearna, zwana też bronią masowego rażenia lub masowej zagłady, jest najbardziej destruktywną technologią jaką kiedykolwiek rozwinięto. Od dnia, kiedy w 1938 roku o [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:27 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 32.91, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polski

Siły Zbrojne RP są podstawowym elementem systemu obronności państwa. Służą ochronie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i niepodzielności jej terytorium oraz zapewni [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:28 , Wyświetleń: 1425 , Ocena: 72.13, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Stres (3)

Psychologiczno genetycznie zakodowana zdolność organizmu do reagowania na obciążenia fizjologiczne i psychiczne zakłócające jego równowagę i wzbudzające stan napięcia em [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:37 , Wyświetleń: 1937 , Ocena: 13.94, Głosów: 89, Autor: Mafej

Pierwsza pomoc (3)

PIERWSZA POMOCTELEFONY ALARMOWE numer pogotowia ratunkowego: 999numer telefonu alarmowego telefonii komórkowej: 112 Wzywając pogotowie ratunkowe należy podać krótkie i kon [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:04 , Wyświetleń: 1668 , Ocena: 40.35, Głosów: 33, Autor: Mafej

Broń biologiczna i czynniki rażęnia broni biologicznej

Broń biologiczna, broń B jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt, żywności i wody poprzez wykorzystanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz toksyn wytwarzanych p [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:38 , Wyświetleń: 1405 , Ocena: 37.45, Głosów: 30, Autor: Mafej

Obronność państwa

1.Obronność państwa stanowi bardzo ważny element zarówno jego polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Potwierdzeniem tego jest szczególna pozycja problematyki [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:40 , Wyświetleń: 1090 , Ocena: 11.48, Głosów: 72, Autor: Mafej

Na straży wspólnego bezpieczeństwa. Struktura wojskowa NATO.

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt PółnocnoatlantyckiOrganizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty O [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:42 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 26.67, Głosów: 44, Autor: Mafej

Opieka nad osobą obłożnie chorą, sposób przygotowania dla niej pokoju oraz cechy, jakimi powinna się charakteryzować osoba pielęgniująca

W celu zapewnienia choremu niezbędnych warunków i właściwej opieki należy wykonać określone czynności organizacyjne. Będzie to;- wybór i przystosowanie pomieszczeń d [...]

Dodano: 2008-11-04 19:31:48 , Wyświetleń: 1200 , Ocena: 114, Głosów: 10, Autor: Mafej

Broń biała i palna

Broń : sprzęt do niszczenia siły żywej i sprzętu przeciwnika. Środki rażenia : materiały i subst. Działające niszcząco na cel za pomocą en. Kinetycznej i en. Wyzwalanej [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:41 , Wyświetleń: 1564 , Ocena: 28.92, Głosów: 47, Autor: Mafej

Obrona cywilna w Polsce, jej cele, struktura i zadania.

Pod pojęciem obrony cywilnej /ochrony ludności, ochrony cywilnej / należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami i klęskami ka [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:16 , Wyświetleń: 1356 , Ocena: 50.09, Głosów: 22, Autor: Mafej

Międzynarodowe Prawo Humanitarne a Międzynarodowy Czerwony Krzyż (1)

Międzynarodowe Prawo Humanitarne Prawo Humanitarne jest podstawą i nakazem działania Międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Czerwony Krz [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:25 , Wyświetleń: 1266 , Ocena: 37.47, Głosów: 29, Autor: Mafej

Oparzenia (2)

Oddziaływanie bardzo wysokiej i bardzo niskiej temp. Jak również oddziaływanie substancji chemicznych może spowodować uszkodzenia a nawet obumarcie żywych tkanek Bardzo waż [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:14 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 14.51, Głosów: 104, Autor: Mafej

Współczesne zagrożenia środowiska

Skażenia powodowane przez energięEksplozja energetyczna zakłóca pod wieloma względami stan równowagi w skali światowej. Przede wszystkim naraża na niebezpieczeństwo ca [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:24 , Wyświetleń: 1259 , Ocena: 27.08, Głosów: 35, Autor: Mafej

Początek i działalność Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

Inspiracją do utworzenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża stała się bitwa stoczona 24 czerwca 1859 pomiędzy wojskami austriackimi cesarza Franciszka Józefa I a połączon [...]

Dodano: 2008-11-12 19:33:24 , Wyświetleń: 1220 , Ocena: 50.95, Głosów: 20, Autor: Mafej

Terroryzm (3)

Zaczynając nasze rozważania na temat TERRORYZMU,trzeba sobie najpierw wytłumaczyć,czym on w ogóle jest.Nie ma ścisłej definicji Terroryzmu.Popularne powiedzenie mówi:&# [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:49 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 18.09, Głosów: 74, Autor: Mafej

Stres, panika

Stres można definiować na wiele sposobów : jest to stan napięcia nerwowo-emocjonalnego wywołany mniej lub bardziej długotrwałym bodźcem; relacja między możliwościami cz [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:53 , Wyświetleń: 1338 , Ocena: 18.75, Głosów: 60, Autor: Mafej

Katastrofy drogowe i kolejowe

Jest XXI wiek , a liczba zagrożeń życia, lub zdrowia jest ogromna i nadal wzrasta. Współcześnie, tak jak wieki temu, za utratę zdrowia lub życia mogą odpowiadać siły [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:13 , Wyświetleń: 1261 , Ocena: 23.19, Głosów: 52, Autor: Mafej

Zagrożenia naturalne

Powódź, zalanie przez wodę terenów nadbrzeżnych, wzdłuż koryta rzeki lub brzegu morza, wskutek wezbrania wód. Przyczyną wezbrań są obfite i długotrwałe opady deszczu, [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:14 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 55.38, Głosów: 25, Autor: Mafej

Postępowanie w razie wypadku

Wypadek drogowyPamiętaj o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, sam nie możesz stwarzać sobie stanu zagrożenia1.Zaparkuj przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia miej [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:48 , Wyświetleń: 1135 , Ocena: 24.45, Głosów: 41, Autor: Mafej

Plan działania rodziny na wypadek klęski żywiołowej

RODZINA: Ojciec- 40 lat, pracujeMatka- 40 lat, pracujeSyn- 16 lat, uczeń liceumSyn- 14 lat, uczeń gimnazjumMIEJSCE ZAMIESZKANIA- Dzielnica dziesiąta, mieszkanie [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:33 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 34.33, Głosów: 35, Autor: Mafej

Broń

Broń jest to każdy środek techniczny, który służy do zadawania bezpośrednich ciosów, przeznaczony do celowego rażenia ludzi i zwierząt oraz do niszczenia różnych obiekt [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:20 , Wyświetleń: 1597 , Ocena: 14.66, Głosów: 75, Autor: Mafej

Sposoby postępowania w przypadku powodzi

Sposoby postępowania w przypadku powodzi.Numery kontaktowe:1.9972.9983.9994.112 (z komórki)Postępowanie w przypadku nagłej ewakuacji:W przypadku gdy [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:20 , Wyświetleń: 1211 , Ocena: 52.5, Głosów: 17, Autor: Mafej

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

Czerwony Krzyż (Red Cross), międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona w 1864 z inicjatywy Szwajcara H. Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym żołnierzo [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:21 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 44.36, Głosów: 27, Autor: Mafej

Jakie zagrożenia istnieją w moim miejscu zamieszkania i jak można im przeciwdziałać?

Wstęp:W moim referacie przedstawiam niektóre zagrożenia występujące w moim miejscu zamieszkania. TELEWIZJATelewizja stanowi całkiem inne zagrożenia dla człowi [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:53 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 41.08, Głosów: 23, Autor: Mafej

Plan ewakuacji

Plan ewakuacji na PO w przypadku pozaru i wycieku w pobliskim zakładzie chemicznym [...]

Dodano: 2008-11-16 12:45:03 , Wyświetleń: 3637 , Ocena: 12.44, Głosów: 151, Autor: Mafej

Pierwsza pomoc, śmierć kliniczna i biologiczna.

Prawny obowiązek wynikający z kk: kara do 3 lat za nie udzielenie I pomocy, sytuacja niekonieczna, jeżeli zagrożone jest życie ratownika-powinien tylko wezwać na pomoc inne o [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:31 , Wyświetleń: 2018 , Ocena: 25.76, Głosów: 41, Autor: Mafej

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

1.PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FIZYCZNE2.DZIAŁANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO NA USTRÓJ LUDZKI3.OBRAŻENIA WYWOŁANE PRĄDEM O NISKIM NAPIĘCIU4.OBRAŻENIA WYWOŁANE PRĄDEMO WY [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:52 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 75.38, Głosów: 20, Autor: Mafej

Rozważanie na temat terroryzmu. Wytłumaczenie pojęcia, przedstawienie terrorystów, reakcje ludzi na ataki terrorystyczne, terroryzm w Polsce oraz jak się przed nim uchronić i mu zapobiec

1. Wytłumaczenie pojęcia TERRORYZM:Zagadnienie terroryzmu jest jednym z najważniejszych zagadnień współczesnego świata. Terroryzm jest pojęciem politycznym. Słowo terr [...]

Dodano: 2008-11-18 11:30:08 , Wyświetleń: 1120 , Ocena: 154.88, Głosów: 7, Autor: Mafej

Ciało obce w jamie ustnej

Ciała obce w jamie ustnej mogą w dwojaki sposób zagrozić życiu człowieka. Pierwszy sposób to, gdy trafią do dróg oddechowych drugi, gdy utkwią w przewodzie pokarmowym.

Dodano: 2008-11-18 11:30:09 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 30.58, Głosów: 39, Autor: Mafej

Tamowanie krwotoków.

W razie wystąpienia krwotoku należy zawsze starać się zatamować go możliwie najprostszym i najszybszym sposobem.Tamowanie krwawienia na kończynach polega na:-ucisku [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:20 , Wyświetleń: 1508 , Ocena: 20.91, Głosów: 55, Autor: Mafej

Broń biologiczna i chemiczna

BROŃ BIOLOGICZNA Broń wykorzystująca chorobotwórcze bakterie, toksyny i wirusy do wywoływania epidemii chorób zakaźnych; do przenoszenia broni biologicznej mogą być u [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:06 , Wyświetleń: 1510 , Ocena: 74.31, Głosów: 15, Autor: Mafej

Złamania kości i uszkodzenia stawów.

I. Złamania1) Złamania definiuje się jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu urazu przekraczającego granice elastyczności tkanki kostnej. Do najczęstszych prz [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:34 , Wyświetleń: 1162 , Ocena: 57.19, Głosów: 15, Autor: Mafej

Powstanie konwencji genewskiej

Początek współczesnym zasadom międzynarodowego prawa humanitarnego o polepszeniu losu rannych wojskowych w armiach czynnych, podpisana 22 sierpnia 1864r. W Genewie przez 12 pa [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:51 , Wyświetleń: 1308 , Ocena: 58.58, Głosów: 18, Autor: Mafej

Co to jest system GPRS?

1. Globalny System Pozycjonowania (GPS) NavstarGlobalny System Pozycjonowania składa się z trzech, powiązanych ze sobą elementów: 1)segmentu kosmicznego - satelitów o [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:56 , Wyświetleń: 3548 , Ocena: 45.95, Głosów: 20, Autor: majka100100

Zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi.

ALKOHOLAlkohole to związki organiczne będące pochodnymi węglowodorów. W przyrodzie występują w stanie wolnym w olejkach eterycznych oraz tłuszczach i woskach. Alkohol j [...]

Dodano: 2008-12-07 10:39:54 , Wyświetleń: 1046 , Ocena: 29.85, Głosów: 25, Autor: majka100100

Wpływ promieniowania jonizujacego na człowieka (uszkodzenia, promieniowanie, urazy)

U podstaw szkodliwego biologicznego działania promieniowania na organizmy leżą procesy jonizacji molekół organizmu wywoływane przez promieniowanie. W wyniku tych procesów w [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:55 , Wyświetleń: 1418 , Ocena: 54.55, Głosów: 28, Autor: majka100100

Uzależnienia - referat z wszystkymy wymogami.

Uzależnienia - referat z wszystkymy wymogamy!!!1.Przyczyny uzależnień rozpatrywane pod względem biologicznym i psychicznym.2.Laboratoryjny eksperyment obrazujący przeb [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:02 , Wyświetleń: 1028 , Ocena: 67.42, Głosów: 11, Autor: majka100100

Opieka nad chorym i przystosowanie pomieszczenia.

Nic nam nie zastąpi domu rodzinnego. Szczególnie, kiedy jesteśmy chorzy potrzebujemy wsparcia osób bliskich oraz spokoju własnych „czterech ścian”. Wiele przypadk [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:09 , Wyświetleń: 1349 , Ocena: 60.95, Głosów: 19, Autor: majka100100

Broń chemiczna i biologiczna

Historia bojowych środków trujących:1.Wojna peloponeska – Spartanie – dymy drażniące ze spalania smoły i siarki2.Grecy – spalanie ptasich piór3 [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:07 , Wyświetleń: 1600 , Ocena: 50.56, Głosów: 24, Autor: majka100100

Postępowanie z poszkodowanym przy utracie przytomności.

Postępowanie z poszkodowanym przy utracie przytomności.Na skutek zaburzeń świadomości człowiek może stracić orientację. Na ogół nie można nawiązać logicznego kont [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:00 , Wyświetleń: 966 , Ocena: 26.28, Głosów: 31, Autor: majka100100

Charakterystyka granatów.

Granat ręczny to broń piechoty zaczepna lub obronna, miotana ręcznie na bliskie odległości.Granat składa się z:1.– zapalnik2.– skorupa3.– [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:02 , Wyświetleń: 1205 , Ocena: 34.66, Głosów: 31, Autor: majka100100

Charakterystyka min + tabela

Mina-materiał wybuchowy lub tworzywo przeznaczone w działaniach wojennych na lądzie do niszczenia i uszkodzenia pojazdów łodzi samolotów lub ranienia zabijania i eliminowania [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:03 , Wyświetleń: 1049 , Ocena: 38.45, Głosów: 21, Autor: majka100100

Charakterystyka Miejskiego Inspektoratu Ochrony Cywilnej - Poznań.

WstępZdecydowałem się wybrać ten temat ponieważ, interesuje mnie obrona cywilna, a ten temat jest bardzo z nią powiązany.PojęciaMiejski Inspektorat Ochrony Cywi [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:04 , Wyświetleń: 1080 , Ocena: 62.06, Głosów: 16, Autor: majka100100

Środki ochrony

ŚRODKI OCHRONYPODZIAŁ:1.INDYWIDUALNEa).maski przeciwgazowe# filtracyjne składające się z pochłaniacza i części twarzowych# izolacyjne – stosuje si [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:31 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 20.57, Głosów: 66, Autor: majka100100

Sposoby alarmowania ludności

SPOSOBY ALARMOWANIA LUDZKOŚCI1.Urządzenia i środki alarmowe dzieli się na:a).podstawowe(media, centralne, regionalne, lokalne)b).zastępcze(środki wizualne i akust [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:31 , Wyświetleń: 1528 , Ocena: 60.48, Głosów: 28, Autor: majka100100

Planowanie i organizacja działań

PLANOWANIE I ORGANIZACJA DZIAŁAŃ1.Fazy planowania:a).prognozowanie i wstępna ocena w osiągnięciu celub).opracowanie wariantów postępowaniac).wybór najlepsze [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:32 , Wyświetleń: 1320 , Ocena: 29.87, Głosów: 30, Autor: majka100100

Batalistyka pocisków

B a l i s t y k a BALISTYKA —dziedzina nauk technicznych zajmująca się badaniem zjawiska strzału, a zwłaszcza napędem (miotaniem), lotem na torze (w powietrzu) [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:39 , Wyświetleń: 1173 , Ocena: 38, Głosów: 25, Autor: majka100100

Walka z pożarami

Porównując w danych statystycznych udział w walce z pożarami Państwowej Straży Pożarnej i sekcji ochotniczych straży pożarnych zauważamy, że zdecydowana przewaga sił i [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:23 , Wyświetleń: 1245 , Ocena: 33.58, Głosów: 35, Autor: majka100100

Na czym polega działanie rażące broni jądrowej na organizm człowieka?

Broń jądrowa jest z pewnością najbardziej destrukcyjną technologią jaką kiedykolwiek rozwinięto. Jej rażące działanie jest oparte na wykorzystaniu energii ktora towarzy [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:26 , Wyświetleń: 2183 , Ocena: 36.2, Głosów: 45, Autor: majka100100

Rośliny - przydatność do spożycia.

Na świecie jest pełno jadalnych roślin. Przed ich spożyciem należy wykonać próbę smakową (próba nie dotyczy grzybów): ·próbować tylko jedną część rośli [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:42 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 82.96, Głosów: 25, Autor: majka100100

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?