Strona główna » Liceum » Pozostałe » PO


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Broń jądrowa (2)

BROŃ JĄDROWA a. Fala uderzeniowa 50 % energii wybuchu b. Promieniowanie cieplne połączone ze światłem 35 % EW c. Skażenia terenu 10 % EW d. Promieniowanie przenikliwe około [...]

Dodano: 2008-02-07 22:31:03 , Wyświetleń: 3139 , Ocena: 9.87, Głosów: 291, Autor: ew.la

Polski Czerwony Krzyż

Powstał 1919 r. Z siedzibą Zarządu Okręgu Warszawskiego przy ulicy Mazowieckiej. W pierwszym okresie działalności organizował pomoc sanitarną dla wojska, opiekę nad repatr [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:18 , Wyświetleń: 3756 , Ocena: 20.15, Głosów: 273, Autor: pawlukewa

Obrona cywilna (2)

OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lu [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:55 , Wyświetleń: 2928 , Ocena: 10.47, Głosów: 270, Autor: ew.la

Broń sportowa

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KARABINKIEM SPORTOWYM (kbks)1.Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno kierować karabinka wylotem lufy w kierunku współćwiczących, osób postronnych [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:56 , Wyświetleń: 3393 , Ocena: 10.79, Głosów: 268, Autor: ew.la

Alarmowanie ludności

Rodzaje alarmów:a)alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska : ogłasza się w celu powiadomienia ludności np: o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofi [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:10 , Wyświetleń: 3183 , Ocena: 11.14, Głosów: 264, Autor: ew.la

Podręczny sprzęt gaśniczy.

Istnieje różnorodny sprzęt gaśniczy, zwany podręcznym, który jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze.Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: gaśnice, koce [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:59 , Wyświetleń: 3140 , Ocena: 12.58, Głosów: 264, Autor: ew.la

Na czym polega pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach?

Wraz z postępem cywilizacyjnym wzrasta liczba nieszczęśliwych wypadków.Corocznie ulega im wielu ludzi i nie można wykluczyć,że dotknie to również naszego bliskiego [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:42 , Wyświetleń: 3546 , Ocena: 12.97, Głosów: 255, Autor: pawlukewa

Broń masowego rażenia

A) BROŃ JĄDROWA I JEJ RODZAJEBroń wykorzystująca energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U lub 235U, plutonu 239Pu lub 241Pu (broń at [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:19 , Wyświetleń: 3795 , Ocena: 12.39, Głosów: 239, Autor: pawlukewa

Broń biologiczna (2)

Broń biologiczna jest nazywana inaczej bronią ``B``.Należy do broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, [...]

Dodano: 2008-03-22 10:08:00 , Wyświetleń: 3213 , Ocena: 12.72, Głosów: 197, Autor: pawlukewa

Rany

Rany : przerwanie mechaniczne ciągłości tk. Zew. Org. Na skutek urazu mech., termicz., chemicznego. Zwracamy uwagę na: miejsce, wielkość, kształt brzegów, głębokość [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:40 , Wyświetleń: 2637 , Ocena: 18.42, Głosów: 170, Autor: GOSIA288

Plan ewakuacji

Plan ewakuacji na PO w przypadku pozaru i wycieku w pobliskim zakładzie chemicznym [...]

Dodano: 2008-11-16 12:45:03 , Wyświetleń: 3578 , Ocena: 11.97, Głosów: 151, Autor: Mafej

Apteczka pierwszej pomocy (1)

Czym jest apteczka pierwszej pomocy ??? Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem leków , środków opatrunkowych, a także niektórych przyborów i narzędzi lekarskich. Um [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:19 , Wyświetleń: 2529 , Ocena: 17.62, Głosów: 139, Autor: GOSIA288

Broń jądrowa (3)

MOC WYBUCHU określa się za pomocą równoważnika trotylowego, wg ciężaru ładunku trotylu, którego energia wybuchu byłaby równa energii określonego wybuchu jądrowego. [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:57 , Wyświetleń: 3003 , Ocena: 18.22, Głosów: 133, Autor: ew.la

Rany - test

Test kl. I – ranyZad.1 Rany cięte powstają na skutek działania:a)szorstkiej powierzchnib)przedmiotów ostrychc)narzędzi tępychZad.2W jaki spo [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:38 , Wyświetleń: 2159 , Ocena: 22.65, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Oparzenia (2)

Oddziaływanie bardzo wysokiej i bardzo niskiej temp. Jak również oddziaływanie substancji chemicznych może spowodować uszkodzenia a nawet obumarcie żywych tkanek Bardzo waż [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:14 , Wyświetleń: 1505 , Ocena: 14.32, Głosów: 104, Autor: Mafej

Podstawowe zasady strzelania

Strzał jest to wyrzucenie pocisku z przewodu lufy, spowodowane ciśnieniem gazów powstających podczas spalania się ładunku prochowego.Zjawisko strzału dzieli się na: [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:21 , Wyświetleń: 2060 , Ocena: 21, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Znaki drogowe

W załączniku nazwy znaków wraz z obrazkami:-zakazu-nakazu-informacyjne [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:25 , Wyświetleń: 1430 , Ocena: 16.33, Głosów: 90, Autor: majka100100

Urazy

Oparzenie cieplne spowodowane wysoką temperaturą:Najczęstsze oparzenia: woda, para wodna, ogień ( nie zdejmuje się odzieży), tłuszcz, metal, gazUszkodzenia mogące t [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:47 , Wyświetleń: 2432 , Ocena: 32.31, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Stres (3)

Psychologiczno genetycznie zakodowana zdolność organizmu do reagowania na obciążenia fizjologiczne i psychiczne zakłócające jego równowagę i wzbudzające stan napięcia em [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:37 , Wyświetleń: 1910 , Ocena: 13.78, Głosów: 89, Autor: Mafej

Zatrucia (2)

Trucizny dostają się do organizmu różnym drogami: 1. Przez przewód pokarmowy - leki, różnego rodzaju substancje chemiczne, trujące grzyby, itp. 2. Przez drogi o [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:08 , Wyświetleń: 2314 , Ocena: 31.62, Głosów: 85, Autor: tom

Służby wojskowe, ochrona przeciw pożarowa, stopnie wojskowe

Służby zbrojne RPObrona ojczyzny jest konstytucyjnym i patriotycznym obowiązkiem każdego obywatela.Par. 85konst.mówi o powinności obywateli w zakresie obronności kraju.Dla r [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:37 , Wyświetleń: 2165 , Ocena: 32.62, Głosów: 78, Autor: GOSIA288

Cele i zadania obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a tak [...]

Dodano: 2008-06-11 08:21:55 , Wyświetleń: 2832 , Ocena: 33.31, Głosów: 77, Autor: tom

Oparzenia (1)

Skóra ludzka jest niezwykle skutecznie działająca na tkankę ochronną.Pod dwiema cienkimi górnymi warstwami- naskórkiem i skórą właściwą- znajduje się grubsza warst [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:02 , Wyświetleń: 2272 , Ocena: 33.06, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Schrony.

Do zbiorowej ochrony ludności przed środkami masowego rażenia, toksycznymi przemysłowymi i substancjami promieniotwórczymi służą budowle ochronne. W okresach zagrożenia pr [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:56 , Wyświetleń: 1359 , Ocena: 16.54, Głosów: 77, Autor: majka100100

Broń

Broń jest to każdy środek techniczny, który służy do zadawania bezpośrednich ciosów, przeznaczony do celowego rażenia ludzi i zwierząt oraz do niszczenia różnych obiekt [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:20 , Wyświetleń: 1528 , Ocena: 13.88, Głosów: 75, Autor: Mafej

Terroryzm (3)

Zaczynając nasze rozważania na temat TERRORYZMU,trzeba sobie najpierw wytłumaczyć,czym on w ogóle jest.Nie ma ścisłej definicji Terroryzmu.Popularne powiedzenie mówi:&# [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:49 , Wyświetleń: 1412 , Ocena: 18.09, Głosów: 74, Autor: Mafej

Pierwsza pomoc i zachowanie w razie wypadku

Jak udzielić pierwszej pomocy.OBOWIĄZKIEM PRAWNYM I MORALNYM KAŻDEGO KIEROWCY JEST UDZIELENIE DORAŹNEJ POMOCY POTRZEBUJĄCYM, PRZEDE WSZYSTKIM OFIAROM WYPADKÓW.Aby mó [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:45 , Wyświetleń: 2101 , Ocena: 17.57, Głosów: 74, Autor: majka100100

Obronność państwa

1.Obronność państwa stanowi bardzo ważny element zarówno jego polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Potwierdzeniem tego jest szczególna pozycja problematyki [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:40 , Wyświetleń: 1062 , Ocena: 11.27, Głosów: 72, Autor: Mafej

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki i pierwsza pomoc

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka można rozpatrywać jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzeni [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:26 , Wyświetleń: 2175 , Ocena: 37.07, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

Środki ochrony

ŚRODKI OCHRONYPODZIAŁ:1.INDYWIDUALNEa).maski przeciwgazowe# filtracyjne składające się z pochłaniacza i części twarzowych# izolacyjne – stosuje si [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:31 , Wyświetleń: 1566 , Ocena: 19.91, Głosów: 66, Autor: majka100100

Stres, panika

Stres można definiować na wiele sposobów : jest to stan napięcia nerwowo-emocjonalnego wywołany mniej lub bardziej długotrwałym bodźcem; relacja między możliwościami cz [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:53 , Wyświetleń: 1307 , Ocena: 18.51, Głosów: 60, Autor: Mafej

NATO (5)

NATO- ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (ang. . North Atlantic Treaty Organization, NATO), międzynar. organizacja polit.-wojsk., utw. na podstawie paktu zawartego 4 IV 194 [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:16 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 25.2, Głosów: 60, Autor: elkakida

Pierwsza pomoc w nagłych zasłabnięciach i zachorowaniach

Nagłe zasłabnięcia i zachorowania mogą się zdarzyć z różnych przyczyn, które nie zawsze można ustalić. Osoba ratująca wykonuje tylko te najpilniejsze czynności, które [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:29 , Wyświetleń: 1997 , Ocena: 34.23, Głosów: 59, Autor: pawlukewa

Bombowiec B-2

Northrop oraz Siły Powietrzne USA wzbudziły sensację, gdy w listopadzie 1988 r. B-2 – bombowiec strategiczny, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:52 , Wyświetleń: 2131 , Ocena: 37.27, Głosów: 58, Autor: tom

Zjawisko paniki

Panikę mogą spowodować różne przyczyny. Najczęściej są to przyczyny emocjonalne, szczególnie strach. Pod jego wpływem ludzie, kierując się instynktem szukania ratunku p [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:52 , Wyświetleń: 2135 , Ocena: 35.85, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Tamowanie krwotoków.

W razie wystąpienia krwotoku należy zawsze starać się zatamować go możliwie najprostszym i najszybszym sposobem.Tamowanie krwawienia na kończynach polega na:-ucisku [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:20 , Wyświetleń: 1470 , Ocena: 20.61, Głosów: 55, Autor: Mafej

Obrona cywilna Szwajcarii

Podstawy prawne. Rozwój Szwajcarskiej ochrony cywilnej datuje się od utworzenia w 1934 roku biernej obrony powietrznej w Federalnym Departamencie Wojskowym. W maju 1959 r. do [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:37 , Wyświetleń: 2154 , Ocena: 39.87, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Pierwsza pomoc (4)

Pierwsza pomoc:Pierwszą pomocą nazywamy natychmiastowe czynności przed lekarskie wykonywane przez ratownika w celu ratowania życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zapewnien [...]

Dodano: 2008-06-11 08:21:13 , Wyświetleń: 2531 , Ocena: 55.75, Głosów: 52, Autor: tom

Katastrofy drogowe i kolejowe

Jest XXI wiek , a liczba zagrożeń życia, lub zdrowia jest ogromna i nadal wzrasta. Współcześnie, tak jak wieki temu, za utratę zdrowia lub życia mogą odpowiadać siły [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:13 , Wyświetleń: 1221 , Ocena: 22.53, Głosów: 52, Autor: Mafej

PCK (1)

Polski Czerwony Krzyż, będący - jako część składowa międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarz [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:04 , Wyświetleń: 1395 , Ocena: 28.57, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Plan ewakuacji w wypadku powodzi

1. Zwrócenie się do władz lokalnych o plan ewakuacji mojego obszaru2. Nauczenie się przewidzianych dróg ewakuacji mojego obszaru3. Jeżeli nie posiadam samochodu, uzgo [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:29 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 23.04, Głosów: 50, Autor: elkakida

Opieka nad chorymi i poszkodowanymi

Wiele jest sytuacji w, przez które jesteśmy zmuszeni do pozostania w łóżku przez dłuższy okres czasu. Może być to spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, przewlekłą chor [...]

Dodano: 2008-07-18 10:39:02 , Wyświetleń: 2019 , Ocena: 39.84, Głosów: 49, Autor: tom

Pierwsza pomoc (1)

PIERWSZA POMOC jak najszybsze wykonanie czynności ratunkowych, które są niezbędne i możliwe do przeprowadzenia w konkretnej sytuacji i mają na celu utrzymanie czynności orga [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:17 , Wyświetleń: 2223 , Ocena: 40.98, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Utrata przytomności - notatka z lekcji

Utrata przytomności przyczyny i rozpoznawaniePRZYTOMNOŚĆ- to całość procesów umożliwiających prawidłowe spostrzeganie, skupienie uwagi i uprzytamnianie sobie wydarze [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:05 , Wyświetleń: 2311 , Ocena: 49.76, Głosów: 48, Autor: tom

Nieszczesliwy wypadek

Sama się czasem dziwię dlaczego niektóre nie miłe chwile pamiętamy lepiej niż te cudowne. Widocznie tak już jesteśmy stworzeni a nasze umysły mają w ten sposób skonstruo [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:32 , Wyświetleń: 2077 , Ocena: 44.75, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Czerwony Krzyż

Czerwony Krzyż powstały 29 października 1863 założony został przez Henry’ego Dunanta,pochodzącego z rodziny kupieckiej.Założyciel Czerwonego Krzyża od wczesnej [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:05 , Wyświetleń: 2258 , Ocena: 56.33, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Broń biała i palna

Broń : sprzęt do niszczenia siły żywej i sprzętu przeciwnika. Środki rażenia : materiały i subst. Działające niszcząco na cel za pomocą en. Kinetycznej i en. Wyzwalanej [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:41 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 28.19, Głosów: 47, Autor: Mafej

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dorosłego

RES. KR-ODD DOROSŁ. Ajeden ratownik - 2 wdmuchniecia powietrza do pluc i 15 ucisniec mostka (80 ucisniec na minute); wykonywac akcje w stosunku wdechów i ucisniec mostka jak [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:21 , Wyświetleń: 2221 , Ocena: 52.67, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dziecka

RESUSCYTACJA DZIECKA - KRĄŻENIOWO ODDECHOWA Udroznienie dróg oddechowych: niemowle - uniesienie brody,dzieci powyzej 1 r.ż. - lekkie odchylenie glowy i uniesienie brody.

Dodano: 2008-10-02 17:06:22 , Wyświetleń: 2062 , Ocena: 47.57, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Na czym polega działanie rażące broni jądrowej na organizm człowieka?

Broń jądrowa jest z pewnością najbardziej destrukcyjną technologią jaką kiedykolwiek rozwinięto. Jej rażące działanie jest oparte na wykorzystaniu energii ktora towarzy [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:26 , Wyświetleń: 2141 , Ocena: 35.87, Głosów: 45, Autor: majka100100

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?