Strona główna » Liceum » Pozostałe » PO


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Broń jądrowa (2)

BROŃ JĄDROWA a. Fala uderzeniowa 50 % energii wybuchu b. Promieniowanie cieplne połączone ze światłem 35 % EW c. Skażenia terenu 10 % EW d. Promieniowanie przenikliwe około [...]

Dodano: 2008-02-07 22:31:03 , Wyświetleń: 3206 , Ocena: 10.14, Głosów: 291, Autor: ew.la

Obrona cywilna (2)

OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lu [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:55 , Wyświetleń: 2985 , Ocena: 10.68, Głosów: 270, Autor: ew.la

Broń sportowa

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KARABINKIEM SPORTOWYM (kbks)1.Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno kierować karabinka wylotem lufy w kierunku współćwiczących, osób postronnych [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:56 , Wyświetleń: 3456 , Ocena: 10.93, Głosów: 268, Autor: ew.la

Alarmowanie ludności

Rodzaje alarmów:a)alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska : ogłasza się w celu powiadomienia ludności np: o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofi [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:10 , Wyświetleń: 3209 , Ocena: 11.14, Głosów: 264, Autor: ew.la

Obronność państwa

1.Obronność państwa stanowi bardzo ważny element zarówno jego polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Potwierdzeniem tego jest szczególna pozycja problematyki [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:40 , Wyświetleń: 1090 , Ocena: 11.48, Głosów: 72, Autor: Mafej

Plan ewakuacji

Plan ewakuacji na PO w przypadku pozaru i wycieku w pobliskim zakładzie chemicznym [...]

Dodano: 2008-11-16 12:45:03 , Wyświetleń: 3637 , Ocena: 12.44, Głosów: 151, Autor: Mafej

Broń masowego rażenia

A) BROŃ JĄDROWA I JEJ RODZAJEBroń wykorzystująca energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U lub 235U, plutonu 239Pu lub 241Pu (broń at [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:19 , Wyświetleń: 3857 , Ocena: 12.54, Głosów: 239, Autor: pawlukewa

Podręczny sprzęt gaśniczy.

Istnieje różnorodny sprzęt gaśniczy, zwany podręcznym, który jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze.Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: gaśnice, koce [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:59 , Wyświetleń: 3173 , Ocena: 12.58, Głosów: 264, Autor: ew.la

Broń biologiczna (2)

Broń biologiczna jest nazywana inaczej bronią ``B``.Należy do broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, [...]

Dodano: 2008-03-22 10:08:00 , Wyświetleń: 3269 , Ocena: 12.94, Głosów: 197, Autor: pawlukewa

Na czym polega pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach?

Wraz z postępem cywilizacyjnym wzrasta liczba nieszczęśliwych wypadków.Corocznie ulega im wielu ludzi i nie można wykluczyć,że dotknie to również naszego bliskiego [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:42 , Wyświetleń: 3596 , Ocena: 13.13, Głosów: 255, Autor: pawlukewa

Stres (3)

Psychologiczno genetycznie zakodowana zdolność organizmu do reagowania na obciążenia fizjologiczne i psychiczne zakłócające jego równowagę i wzbudzające stan napięcia em [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:37 , Wyświetleń: 1937 , Ocena: 13.94, Głosów: 89, Autor: Mafej

Oparzenia (2)

Oddziaływanie bardzo wysokiej i bardzo niskiej temp. Jak również oddziaływanie substancji chemicznych może spowodować uszkodzenia a nawet obumarcie żywych tkanek Bardzo waż [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:14 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 14.51, Głosów: 104, Autor: Mafej

Broń

Broń jest to każdy środek techniczny, który służy do zadawania bezpośrednich ciosów, przeznaczony do celowego rażenia ludzi i zwierząt oraz do niszczenia różnych obiekt [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:20 , Wyświetleń: 1597 , Ocena: 14.66, Głosów: 75, Autor: Mafej

Znaki drogowe

W załączniku nazwy znaków wraz z obrazkami:-zakazu-nakazu-informacyjne [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:25 , Wyświetleń: 1473 , Ocena: 16.85, Głosów: 90, Autor: majka100100

Schrony.

Do zbiorowej ochrony ludności przed środkami masowego rażenia, toksycznymi przemysłowymi i substancjami promieniotwórczymi służą budowle ochronne. W okresach zagrożenia pr [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:56 , Wyświetleń: 1394 , Ocena: 16.92, Głosów: 77, Autor: majka100100

Apteczka pierwszej pomocy (1)

Czym jest apteczka pierwszej pomocy ??? Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem leków , środków opatrunkowych, a także niektórych przyborów i narzędzi lekarskich. Um [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:19 , Wyświetleń: 2566 , Ocena: 17.71, Głosów: 139, Autor: GOSIA288

Pierwsza pomoc i zachowanie w razie wypadku

Jak udzielić pierwszej pomocy.OBOWIĄZKIEM PRAWNYM I MORALNYM KAŻDEGO KIEROWCY JEST UDZIELENIE DORAŹNEJ POMOCY POTRZEBUJĄCYM, PRZEDE WSZYSTKIM OFIAROM WYPADKÓW.Aby mó [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:45 , Wyświetleń: 2145 , Ocena: 17.93, Głosów: 74, Autor: majka100100

Terroryzm (3)

Zaczynając nasze rozważania na temat TERRORYZMU,trzeba sobie najpierw wytłumaczyć,czym on w ogóle jest.Nie ma ścisłej definicji Terroryzmu.Popularne powiedzenie mówi:&# [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:49 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 18.09, Głosów: 74, Autor: Mafej

Broń jądrowa (3)

MOC WYBUCHU określa się za pomocą równoważnika trotylowego, wg ciężaru ładunku trotylu, którego energia wybuchu byłaby równa energii określonego wybuchu jądrowego. [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:57 , Wyświetleń: 3044 , Ocena: 18.34, Głosów: 133, Autor: ew.la

Stres, panika

Stres można definiować na wiele sposobów : jest to stan napięcia nerwowo-emocjonalnego wywołany mniej lub bardziej długotrwałym bodźcem; relacja między możliwościami cz [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:53 , Wyświetleń: 1338 , Ocena: 18.75, Głosów: 60, Autor: Mafej

Rany

Rany : przerwanie mechaniczne ciągłości tk. Zew. Org. Na skutek urazu mech., termicz., chemicznego. Zwracamy uwagę na: miejsce, wielkość, kształt brzegów, głębokość [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:40 , Wyświetleń: 2721 , Ocena: 18.84, Głosów: 170, Autor: GOSIA288

Polski Czerwony Krzyż

Powstał 1919 r. Z siedzibą Zarządu Okręgu Warszawskiego przy ulicy Mazowieckiej. W pierwszym okresie działalności organizował pomoc sanitarną dla wojska, opiekę nad repatr [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:18 , Wyświetleń: 3811 , Ocena: 20.33, Głosów: 273, Autor: pawlukewa

Środki ochrony

ŚRODKI OCHRONYPODZIAŁ:1.INDYWIDUALNEa).maski przeciwgazowe# filtracyjne składające się z pochłaniacza i części twarzowych# izolacyjne – stosuje si [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:31 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 20.57, Głosów: 66, Autor: majka100100

Tamowanie krwotoków.

W razie wystąpienia krwotoku należy zawsze starać się zatamować go możliwie najprostszym i najszybszym sposobem.Tamowanie krwawienia na kończynach polega na:-ucisku [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:20 , Wyświetleń: 1508 , Ocena: 20.91, Głosów: 55, Autor: Mafej

Podstawowe zasady strzelania

Strzał jest to wyrzucenie pocisku z przewodu lufy, spowodowane ciśnieniem gazów powstających podczas spalania się ładunku prochowego.Zjawisko strzału dzieli się na: [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:21 , Wyświetleń: 2132 , Ocena: 21.71, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Katastrofy drogowe i kolejowe

Jest XXI wiek , a liczba zagrożeń życia, lub zdrowia jest ogromna i nadal wzrasta. Współcześnie, tak jak wieki temu, za utratę zdrowia lub życia mogą odpowiadać siły [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:13 , Wyświetleń: 1261 , Ocena: 23.19, Głosów: 52, Autor: Mafej

Plan ewakuacji w wypadku powodzi

1. Zwrócenie się do władz lokalnych o plan ewakuacji mojego obszaru2. Nauczenie się przewidzianych dróg ewakuacji mojego obszaru3. Jeżeli nie posiadam samochodu, uzgo [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:29 , Wyświetleń: 1690 , Ocena: 23.29, Głosów: 50, Autor: elkakida

Rany - test

Test kl. I – ranyZad.1 Rany cięte powstają na skutek działania:a)szorstkiej powierzchnib)przedmiotów ostrychc)narzędzi tępychZad.2W jaki spo [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:38 , Wyświetleń: 2249 , Ocena: 23.71, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Wyzwolenie Sulejowa

Styczeń 1945 roku stał się historyczną datą o doniosłym znaczeniu w życiu mieszkańców regionu piotrkowskiego. Po łatach terroru zbrodni zbrodnii hitlerowskich, po latach [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:12 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 23.98, Głosów: 45, Autor: majka100100

Postępowanie w razie wypadku

Wypadek drogowyPamiętaj o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, sam nie możesz stwarzać sobie stanu zagrożenia1.Zaparkuj przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia miej [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:48 , Wyświetleń: 1135 , Ocena: 24.45, Głosów: 41, Autor: Mafej

NATO (5)

NATO- ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (ang. . North Atlantic Treaty Organization, NATO), międzynar. organizacja polit.-wojsk., utw. na podstawie paktu zawartego 4 IV 194 [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:16 , Wyświetleń: 1474 , Ocena: 25.62, Głosów: 60, Autor: elkakida

Pierwsza pomoc, śmierć kliniczna i biologiczna.

Prawny obowiązek wynikający z kk: kara do 3 lat za nie udzielenie I pomocy, sytuacja niekonieczna, jeżeli zagrożone jest życie ratownika-powinien tylko wezwać na pomoc inne o [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:31 , Wyświetleń: 2018 , Ocena: 25.76, Głosów: 41, Autor: Mafej

Postępowanie z poszkodowanym przy utracie przytomności.

Postępowanie z poszkodowanym przy utracie przytomności.Na skutek zaburzeń świadomości człowiek może stracić orientację. Na ogół nie można nawiązać logicznego kont [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:00 , Wyświetleń: 966 , Ocena: 26.28, Głosów: 31, Autor: majka100100

Na straży wspólnego bezpieczeństwa. Struktura wojskowa NATO.

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt PółnocnoatlantyckiOrganizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty O [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:42 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 26.67, Głosów: 44, Autor: Mafej

Współczesne zagrożenia środowiska

Skażenia powodowane przez energięEksplozja energetyczna zakłóca pod wieloma względami stan równowagi w skali światowej. Przede wszystkim naraża na niebezpieczeństwo ca [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:24 , Wyświetleń: 1259 , Ocena: 27.08, Głosów: 35, Autor: Mafej

Broń biała i palna

Broń : sprzęt do niszczenia siły żywej i sprzętu przeciwnika. Środki rażenia : materiały i subst. Działające niszcząco na cel za pomocą en. Kinetycznej i en. Wyzwalanej [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:41 , Wyświetleń: 1564 , Ocena: 28.92, Głosów: 47, Autor: Mafej

PCK (1)

Polski Czerwony Krzyż, będący - jako część składowa międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarz [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:04 , Wyświetleń: 1449 , Ocena: 29.67, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi.

ALKOHOLAlkohole to związki organiczne będące pochodnymi węglowodorów. W przyrodzie występują w stanie wolnym w olejkach eterycznych oraz tłuszczach i woskach. Alkohol j [...]

Dodano: 2008-12-07 10:39:54 , Wyświetleń: 1046 , Ocena: 29.85, Głosów: 25, Autor: majka100100

Planowanie i organizacja działań

PLANOWANIE I ORGANIZACJA DZIAŁAŃ1.Fazy planowania:a).prognozowanie i wstępna ocena w osiągnięciu celub).opracowanie wariantów postępowaniac).wybór najlepsze [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:32 , Wyświetleń: 1320 , Ocena: 29.87, Głosów: 30, Autor: majka100100

Ciało obce w jamie ustnej

Ciała obce w jamie ustnej mogą w dwojaki sposób zagrozić życiu człowieka. Pierwszy sposób to, gdy trafią do dróg oddechowych drugi, gdy utkwią w przewodzie pokarmowym.

Dodano: 2008-11-18 11:30:09 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 30.58, Głosów: 39, Autor: Mafej

Zatrucia (2)

Trucizny dostają się do organizmu różnym drogami: 1. Przez przewód pokarmowy - leki, różnego rodzaju substancje chemiczne, trujące grzyby, itp. 2. Przez drogi o [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:08 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 32.24, Głosów: 85, Autor: tom

Urazy

Oparzenie cieplne spowodowane wysoką temperaturą:Najczęstsze oparzenia: woda, para wodna, ogień ( nie zdejmuje się odzieży), tłuszcz, metal, gazUszkodzenia mogące t [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:47 , Wyświetleń: 2477 , Ocena: 32.66, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Broń jądrowa (4)

Broń nuklearna, zwana też bronią masowego rażenia lub masowej zagłady, jest najbardziej destruktywną technologią jaką kiedykolwiek rozwinięto. Od dnia, kiedy w 1938 roku o [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:27 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 32.91, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Oparzenia (1)

Skóra ludzka jest niezwykle skutecznie działająca na tkankę ochronną.Pod dwiema cienkimi górnymi warstwami- naskórkiem i skórą właściwą- znajduje się grubsza warst [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:02 , Wyświetleń: 2312 , Ocena: 33.21, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Służby wojskowe, ochrona przeciw pożarowa, stopnie wojskowe

Służby zbrojne RPObrona ojczyzny jest konstytucyjnym i patriotycznym obowiązkiem każdego obywatela.Par. 85konst.mówi o powinności obywateli w zakresie obronności kraju.Dla r [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:37 , Wyświetleń: 2229 , Ocena: 33.33, Głosów: 78, Autor: GOSIA288

Środki i sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy jest to sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie służący do zwalczania pożarów w początkowej fazie (w zarodku)hydronetka - przenośny pojem [...]

Dodano: 2009-01-05 17:01:52 , Wyświetleń: 1407 , Ocena: 33.36, Głosów: 41, Autor: majka100100

Walka z pożarami

Porównując w danych statystycznych udział w walce z pożarami Państwowej Straży Pożarnej i sekcji ochotniczych straży pożarnych zauważamy, że zdecydowana przewaga sił i [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:23 , Wyświetleń: 1245 , Ocena: 33.58, Głosów: 35, Autor: majka100100

Plan działania rodziny na wypadek klęski żywiołowej

RODZINA: Ojciec- 40 lat, pracujeMatka- 40 lat, pracujeSyn- 16 lat, uczeń liceumSyn- 14 lat, uczeń gimnazjumMIEJSCE ZAMIESZKANIA- Dzielnica dziesiąta, mieszkanie [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:33 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 34.33, Głosów: 35, Autor: Mafej

Cele i zadania obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a tak [...]

Dodano: 2008-06-11 08:21:55 , Wyświetleń: 2912 , Ocena: 34.45, Głosów: 77, Autor: tom

Charakterystyka granatów.

Granat ręczny to broń piechoty zaczepna lub obronna, miotana ręcznie na bliskie odległości.Granat składa się z:1.– zapalnik2.– skorupa3.– [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:02 , Wyświetleń: 1205 , Ocena: 34.66, Głosów: 31, Autor: majka100100

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?